Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

juni 15, 2021

Naboorientering

Naboorientering ved landzonetilladelse til landsbylaug Hermed Naboorientering om ansøgning om landzonetilladelse til at opfylde tidligere grusgrav med ren jord. Frist for indsendelse af bemærkninger er

Læs mere