Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Naboorientering

Naboorientering ved landzonetilladelse til landsbylaug

Hermed Naboorientering om ansøgning om landzonetilladelse til at opfylde tidligere grusgrav med ren jord.

Frist for indsendelse af bemærkninger er den 24/6 2021.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
By & Landskab

Birgit Thingsgaard
Landskabsarkitekt cand.hort.arch.
T 88 72 55 92 M 27 90 55 92
bthi@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Del på Facebook