Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Nyhed

Nu er finansieringen på plads.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug har i samarbejde med de to nabolandsbylaug, SNS og menighedsrådet i Broager i en periode arbejdet med et oplæg til kunstneriske Infotavler til

Læs mere

Kunsten stiger i Gammelgaf

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er tilmeldt en Landdistriktsudvalgets kunststafet. Dvs. at der i laugets område vil blive opsat et kunstværk i ca. ½ år. Kunsten skal skabe

Læs mere

Byvandring på Skeldemark

Lokalhistorisk arkiv holder byvandring på Skeldemark. Onsdag den 19.maj kl. 19:00 Mødested ved Landheim, Frydenlund 7. Efterfølgende kaffe ved “Nette Jensen” i Skelde kr. 50,00

Læs mere